latviešu

Kadastra departamenta Kadastra metodikas daļa sniedz skaidrojumu uz jūsu jautājumu: Zemes vienības sadali var veikt neatkarīgi no tā, vai īpašuma sastāvā esošās zemes vienības atrodas vienā vai dažādās administratīvajās teritorijās. Zemes vienības sadale veicama atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē zemes kadastrālo uzmērīšanu. Vienotais iesniegums adresējams Valsts zemes dienestam un rajona (pilsētas) tiesai, kuras zemesgrāmatā ir ierakstīts attiecīgais īpašums.

krievu

Отдел методологии кадастра Департамента кадастра дает разъяснение по вашему вопросу: Раздел земельного участка может производиться независимо от того, находятся ли земельные участки, входящие в состав собственности, на одной или разных административных территориях. Раздел земельного участка производится в соответствии с нормативными актами, регулирующими кадастровую съемку земли. Совместное заявление направляется в Государственную земельную службу и районный (городской) суд, в кадастровый регистр которого внесено соответствующее имущество.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)