latviešu

Gribēju precizēt vai esmu pareizi sapratusi un rīkošos pareizi šādā situācijā: 5.07.2019. iesniedzām VZD reģistrēšnai darbu ar pasūtījuma Nr.841375. Visi iesniegtie dokumenti (plāni, akti, iesniegumu utt.) tika atdoti atpakaļ, jo zemesgrāmatā bija aizliegums bez SIA "LIEKNA" atļaujas īpašumu dalīt. Tā kā SIA "LIEKNA" ir likvidēts uzņēmums atļauju nebija no kā saņemt, bet 2019.gada 16.septembrī Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis norāda, ka apstāklis, ka ķīlas ņēmējs ir likvidēts nevar būt pamats hipotēkas dzēšanai. Tālāk sekoja tiesas procesi un 2020.gada 10.martā tika pieņemts spriedums uz kura pamata šis aizliegums tika dzēsts. Īpašnieks vakar atnesa šo spriedumu un tagad varam rīkoties tālāk. Vai esmu sapratusi pareizi, ka: Kadastra.lv portālā atkārtoti uzlieku visu iepriekš sagatavoto ZKU lietu, iegūstot jaunu pasūtījuma numuru. Sagatavoju jaunu iesniegumu Valsts zemes dienestam un zemesgrāmatai ar aktuālo parakstīšanas datumu (piemēram 7.10.2020.), bet plānus un aktus varu nepārprintēt un nelabot datumus, bet iesniegt tos pašus, kurus 2019.gada jījijā (īpašnieks parakstījis un s

krievu

Я хотел уточнить, понял ли я и поступлю правильно ситуация: 05.07.2019 мы отправили в ГЛС работу по заказу №841375 на регистрацию. Все представленные документы (планы, акты, заявления и т. Д.) Были возвращены, поскольку в Земельной книге был запрет на раздел имущества без разрешения SIA "LIEKNA". Поскольку SIA «LIEKNA» было ликвидировано, разрешение у компании получить было не у кого, но 16 сентября 2019 года судья отдела земельной книги Курземского районного суда указал, что факт ликвидации залогодержателя не может быть основанием для возврата ипотеки. Последовали судебные разбирательства, и 10 марта 2020 года было вынесено решение, на основании которого этот запрет был снят. Вчера владелец вынес этот вердикт, и теперь мы можем продолжить. Правильно ли я понял, что: На портале Kadastra.lv повторно применила весь заранее подготовленный кейс ZKU, получив новый номер заказа.Я готовлю новое заявление в Государственную земельную службу и Земельную книгу с актуальной датой подписания (например, 7.10.2020), но я могу не перепечатывать планы и акты и не корректировать даты, а подаю те же, что и в июле 2019 года.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)