latviešu

Sākot ar 2019.gada 1.decembri Dienests neizvērtē plānos attēloto informāciju par servitūtiem. Gadījumā, ja tiek pārzīmēts apvienotais zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns, un vienīgais datu nesakritības iemesls plānā un Kadastra informācijas sistēmā ir dati par servitūtu, mērnieks var veikt apvienotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna pārzīmēšanu, neveicot apgrūtinājumu plānu aktualizāciju. Atbilstoši 2011.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu” 255.1.3.apakšpunktam, veicot zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna kamerālo pārzīmēšanu, neveicot situācijas vai apgrūtinājumu aktualizāciju, saglabājama (pārzīmējama) visa informācija, kas attēlota pārzīmējamā plānā, konkrētajā gadījumā arī informācija par servitūta ceļiem.

krievu

По состоянию на 1 декабря 2019 года Сервис не оценивает информацию о сервитутах, отображаемую в планах. В случае перерисовки совместной земельной границы, ситуации и плана обременения, а единственной причиной несоответствия данных в плане и информационной системе кадастра являются данные сервитута, сюрвейер может перерисовать общую границу земли, ситуацию и план обременения без обновления планов обременения. Согласно подпункту 255.1.3 Постановления Кабинета Министров от 27 декабря 2011 года № 1019 «Правила земельно-кадастровой съемки», при проведении камерной перерисовки границ земельных участков, обстановки и плана обременения, без актуализации обстановки или обременения, вся информация сохраняется (перерисовывается) отображается в обновляемом плане, в этом случае также информация о путях сервитута.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)