latviešu

Sakarā ar elektrolīnijas pārbūvi Salaspils TEC2, veicam apgrūtinājumu aktualizāciju zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80110060008. Zemes vienībā ir izbūvēti jauni eletrisko tīklu kabeļi. Īpašums pieder privātpersonai. Zemes vienība atrodas pilsētas teritorijā, sarkanajās līnijās. Tās lietošanas mērķis ir 1101 - zeme dzelzceļa infr. zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Jautājums: Vai šādā teritorijā vispār nepieciešams nodārīt vēl kādu citu apgrūtinājumu bez - sarkanās līnijas? Piemēram, vai nepieciešams likt aizsargjoslas katrai komunikācijai, kas šķērso teritoriju perpendikulāri ielai, nodalījuma joslai?. Vai varbūt ir kādi izņēmumi? Vai vispār šādā gadījumā ir nepieciešams veikt apgrūtinājumu plāna aktualizāciju ja visa teritorija ir sarkano līniju teritorijā?

krievu

В связи с реконструкцией линии электропередачи Salaspils TEC2 мы обновляем обременения земельного участка с кадастровым обозначением 80110060008. На земельном участке проложены новые электрические сетевые кабели. Недвижимость находится в частной собственности. Земельный участок расположен в районе города, на красных линиях. Назначение 1101 - наземная ж / д инфр. в зоне раздела земли и в зоне раздела земли дороги. Вопрос: Нужно ли на такой территории без красной линии накладывать какие-либо другие обременения? Например, нужно ли ставить охранные зоны для каждой коммуникации, пересекающей территорию перпендикулярно улице, квартальной полосе? Есть ли исключения? В таком случае нужно ли вообще обновлять план обременения, если вся территория находится в зоне красных линий?

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)