latviešu

Veicam zemes vienības 54860130586 zemes kadastrālo uzmērīšanu. Zemes robežu plāni savstarpēji nav atbilstoši - veidojot pārklāšanos un starpgabalu, tāpēc būs nepieciešams to risināt veicot robežu neatbilstības novēršanu. Lai izprastu kā šī neatbilstība radusies - pieprasījām papildus arhīvu par 54860130018 un 54860130355. Principā var saprast, ka konstatētais starpgabals - 0.0161 ha (kas attēlots Aktā par konstatēto robežu neatbilstību) radies, jo visus 4 plānus savstarpēji nevar ''saslēgt'' kopā. Pēc visiem robežu aprakstiem - plāni nevar saslēgties kopā. Mēs redzam protams arī starpgabalu - starp 54860130018 un 54860130355, bet tas mūs neskar, to mēs nerisināsim, nav mūsu pierobežnieki. Par potenciālo starpgabalu jau pirms aicinam uz robežu apsekošanu - jautājām pašvaldības viedokli. Pašvaldības pārstāve saka - ka ielas pieder privātpersonām un pašvaldības funkcijām šis nelielais posms nav nepieciešams un ja ir iespējams izvairīties no starpgabala veidošanas - tad būtu labi to neveidot. Jautājums - kā labāk un pareizāk risināt šos situāciju? Pēc robežu apsekošanas iesniedzot VZD kadastrā veidot starpgabalu? Vai pievienojot/atstājot šo starpgabalu Ronīšu ielai, kuras sastāvā arī šobrīd ir šis gabals, jo robežas instrumentāli uzmērītas neatbilstoši sākotnējiem zemes robežu plāniem?

krievu

Кадастровая съемка земельного участка 54860130586. Планы границ земельных участков несовместимы друг с другом, что создает перекрытие и разрыв, поэтому необходимо будет решить эту проблему путем устранения несоответствий границ. Чтобы понять, как возникло это несоответствие, мы запросили дополнительный архив для 54860130018 и 54860130355. В принципе, можно понять, что обнаруженный пробел - 0,0161 га (показан в Акте об установленном несоответствии границ) произошел, потому что все 4 плана нельзя «связать» вместе. После всех описаний границ - планы не могут быть соединены вместе. Конечно, мы тоже видим разрыв - между 54860130018 и 54860130355, но он нас не затрагивает, мы его не решим, мы не наши пограничники. Мы спросили мнение муниципалитета о потенциальном разрыве, прежде чем объявлять границы. Представитель муниципалитета говорит, что улицы принадлежат частным лицам, и функции муниципалитета не требуют этого небольшого участка, и если можно избежать образования промежуточного участка, то было бы хорошо его не создавать. Возникает вопрос: как лучше и правильнее справляться с этими ситуациями?После прохождения пограничного осмотра сформировать промежуточный участок путем внесения его в кадастр SLS? Добавляя / оставляя этот промежуточный участок на улице Ронишу, на которой до сих пор находится этот участок, потому что границы были измерены инструментально и не соответствовали первоначальным планам границ земельных участков?

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)