latviešu

Papildus reģionālā nodaļa vērš Mērnieka uzmanību, ka: - Robežas apsekošanas un atjaunošanas aktā, Robežas noteikšanas aktā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 44880050882 un Robežas noteikšanas aktā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 44880050883 pierobežojošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44880050569 īpašniekam VAS “Latvijas Valsts ceļi” nav norādīts pilnvarotās personas vārds un uzvārds; - Elektroniskajā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā nav ievietota Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas pilnvarotās personas VAS “Latvijas valsts ceļi” pilnvara vai dokuments (vai šodokumentu kopijas), kas apliecina VAS “Latvijas valsts ceļi” tiesības bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Latvijas Republikas Satiksmes ministriju; - Robežas noteikšanas aktos un Robežas apsekošanas un atjaunošanas aktā īpašniekam Raimondam Zeļenko tabulā par apsekošanas un atjaunošanas uzaicinājumu uzaicinājuma veids nesakrīt. - Speciāli sakārtotā robežu datnē “44880050882_Z_rob_20201001” nav norādīta krūmu aizņemtā teritorija (kontūra Nr.1 un Nr.4);

krievu

Кроме того, региональный отдел обращает внимание геодезиста на то, что: - Имя уполномоченного лица не указано в Законе об осмотре и восстановлении границы, в Законе об определении границ для земельной единицы с кадастровым обозначением 44880050882 и в Законе об определении границ для земельной единицы с кадастровым обозначением 44880050883, имя уполномоченного лица - Электронный файл земельного кадастра не содержит доверенности или документа (или копий этих документов) уполномоченного лица Министерства транспорта Латвийской Республики ГАО «Latvijas valsts ceļi», подтверждающего право ГАО «Latvijas valsts ceļi» представлять Министерство транспорта Латвийской Республики; - В Граничных актах и ​​Законе о пограничном контроле и обновлении таблица владельца Раймонда Зененко в опросе и приглашении на продление не соответствует типу приглашения.- В специально занятом бордюрном файле «44880050882_Z_rob_20201001» не указывается площадь, занятая кустами (контур №1 и №4);

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)