latviešu

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 262.3 apakšpunktu Elektroniskā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā jāievieto zemes kadastrālās uzmērīšanas tiesiskā pamatojuma dokumentu (zemes ierīcības projektam vai detālplānojumam – vietējās pašvaldības lēmumu par to apstiprināšanu un grafisko daļu). Izvērtējot Elektroniskā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu, reģionālā nodaļa konstatē, ka esošo dokumentu uzskaites sarakstā norādīta 15.punktā Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa Elektroniskā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā nav ievietota.

krievu

В соответствии с подпунктом 262.3 Правил Кабинета Министров № 1019 в электронное досье земельного кадастра вносится документ о правовом обосновании земельно-кадастровой съемки (для проекта землепользования или детального плана - решение самоуправления об их утверждении и графическая часть). При оценке файла электронной земельной кадастровой съемки региональное подразделение устанавливает, что графическая часть Проекта землеустройства, указанная в пункте 15 Реестра существующих документов, не включена в файл электронной земельной кадастровой съемки.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)