latviešu

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 14.pielikuma 2.7.apakšpunktu zemes robežu plāna grafiskā attēlojuma pusē jābūt informācija par attālumu starp apvidū nostiprinātiem robežpunktiem (metros ar precizitāti līdz centimetram) bez projekcijas mēroga labojumiem. Ja plāna grafiskajā daļā nav iespējams pārskatāmi attēlot attālumus starp apvidū nostiprinātiem robežpunktiem, tos apkopo tabulā, kurā norāda robežpunktu numurus. Izvērtējot Zemes robežu plāna zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 44880050882 grafiskā attēlojuma pusē norādīto informāciju, reģionālā nodaļa konstatē, ka starp robežpunktiem 1-1.1 attālums nav norādīts.

krievu

В соответствии с подпунктом 2.7 приложения 14 к Правилам Кабинета Министров № 1019, на стороне графического изображения плана границ земельного участка должна быть указана информация о расстоянии между фиксированными на местности точками границы (в метрах с точностью до сантиметра) без корректировки масштаба проекции. Если в графической части плана невозможно четко указать расстояния между граничными точками, зафиксированными на участке, они должны быть сведены в таблицу с указанием номеров граничных точек. Оценивая информацию, указанную на стороне графического изображения плана границы земельного участка с кадастровым обозначением 44880050882, территориальное деление устанавливает, что расстояние между точками границы 1-1.1 не указано.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)