latviešu

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 10.pielikuma 1.9.2.apakšpunktu robežas noteikšanas aktā sadaļā “Robežu shēma” attēlo robežpunktu numurus. Izvērtējot Robežas noteikšanas aktu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 44880050883, reģionālā nodaļa konstatē, ka Mērnieks robežu shēmā kļūdaini attēlojis robežpunkta numuru “25”. Robežpunkta numurs Robežas noteikšanas aktā ir attēlots kā ”39”.

krievu

В соответствии с подпунктом 1.9.2 приложения 10 к правилам Кабинета министров № 1019 номера пограничных точек указываются в разделе «Схема границы» акта определения границы. Оценивая Закон об определении границ для земельной единицы с кадастровым обозначением 44880050883, региональное подразделение обнаруживает, что геодезист ошибочно отобразил граничную точку номер «25» на схеме границ. Номер точки границы отображается как «39» в Boundary Act.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)