latviešu

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 7.pielikuma 1.8.1.apakšpunktu robežas atjaunošanas akta sadaļā “Atjaunoto robežu apraksts” norāda robežposmu un tā aprakstu. Izvērtējot Robežas apsekošanas un atjaunošanas akta sadaļā “Atjaunoto robežu apraksts” norādīto informāciju, reģionālā nodaļa konstatē, ka Mērnieks kļūdaini norādīja robežposmu 26*-1 (pa līniju no nenostiprināta robežpunkta uz robežzīmi). Robežposms Robežas apsekošanas un atjaunošanas aktā ir norādīts kā 24*-1.

krievu

В соответствии с подпунктом 1.8.1 приложения 7 к правилам Кабинета министров № 1019, участок границы и его описание указываются в разделе «Описание восстановленных границ» Закона о восстановлении границы. Оценивая информацию, указанную в разделе «Описание восстановленных границ» Закона о наблюдении и восстановлении границ, региональное подразделение обнаруживает, что геодезист ошибочно указал участок границы 26 * -1 (вдоль линии от незащищенной пограничной точки до пограничного знака). Пограничный участок обозначен в Законе о пограничном контроле и обновлении как 24 * -1.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)