latviešu

Jūsu elektroniskais dokuments ir saņemts. Informējam, ka Valsts zemes dienesta rīcībā ir 27.07.2016 valdes lēmums Nr.17/1, kurā tiek lemts, ka Jānis Lange ir tiesīgs vienpersoniski parakstīt dokumentus, lai vērstos valsts un pašvaldību iestādēs. Minēto valdes lēmumu ir parakstījuši J.Lange, E.Strods un M.Lazdovskis. Pārbaudot Uzņēmuma reģistra datus, ir konstatēts, ka valde ir mainījusies un no 08.04.2020 valdē ir Gundars Kains, Jānis Lange un Mārtiņš Lazdovskis, līdz ar to iepriekš izdotais valdes lēmums ir zaudējis spēku un līdz jauna lēmuma saņemšanai iesniegumu var parakstīt tikai visi trīs valdes locekļi kopā. Lai Valsts zemes dienests varētu turpmāk pieņemt iesniegumus, kurus ir parakstījis tikai viens no valdes locekļiem, lūgums atsūtīt jauno valdes lēmumu par tiesību sadalījumu.

krievu

Ваш электронный документ был получен. Мы хотели бы сообщить вам, что в распоряжении Государственной земельной службы находится решение № 17/1 Правления от 27.07.2016 г., в котором принято решение о том, что Янис Ланге имеет право подписывать документы в одностороннем порядке для подачи заявления в государственные учреждения и органы местного самоуправления. Упомянутое решение правления было подписано Й.Ланге, Э.Стродсом и М.Лаздовскисом. Изучая данные реестра предприятий, было установлено, что Правление изменилось, и с 08.04.2020 Гундарс Каинс, Янис Ланге и Мартиньш Лаздовскис входят в состав Правления, в результате чего ранее изданное решение Правления утратило силу, и только все три участники вместе. Чтобы в будущем Государственная земельная служба могла принимать заявки, представленные только одним из членов Совета, необходимо направить запрос в новое решение Совета, касающееся распределения прав.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)