latviešu

Atbildot uz Jūsu elektroniskā pasta vēstuli, Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) informē, ka izvērtējot iesniegto datni un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 60760040168 un 60760040113 zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, konstatēja, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60760040168 kadastrālajā uzmērīšanā tika konstatēta robežas neatbilstība ar pierobežojošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 60760040113. Ņemot vērā augtāk minēto, reģionālā nodaļa paziņo, ka, lai precizētu kadastra datus, Jums reģionālajā nodaļā jāiesniedz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60760040168 zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta. Līdz ar to, reģionālā nodaļa informē, ka nevar veikt kadastra datu precizēšanu un izsniegt jaunu kadastra informāciju. Jums nepieciešamo informāciju par Dienesta kompetencē esošajiem jautājumiem, Jūs varat uzzināt Dienesta mājas lapā www.vzd.gov.lv vai zvanot uz Dienesta informatīvo tālruni 67038800.

krievu

В ответ на ваше электронное письмо Государственная земельная служба (далее - Служба) сообщает, что после оценки представленных файловых и земельно-кадастровых документов земельных участков с кадастровыми обозначениями 60760040168 и 60760040113 было установлено, что кадастровая съемка земельного участка с кадастровым обозначением 60760040168 с разграничением земельной единицы с кадастровым обозначением 60760040113. С учетом вышеизложенного региональное подразделение заявляет, что для уточнения кадастровых данных вы должны представить в региональное подразделение файл кадастровой съемки земельной единицы с кадастровым обозначением 60760040168. Следовательно, региональное отделение сообщает, что невозможно обновить кадастровые данные и выдать новую кадастровую информацию. Вы можете узнать необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Сервиса, на веб-сайте Сервиса www.vzd.gov.lv или позвонив по информационному телефону Сервиса 67038800.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)