latviešu

Kadastra departamenta Mērniecības daļai ir izveidots e-pasts iekšējai lietošanai md@vzd.gov.lv – saziņai ar citām struktūrvienībām (departamentiem, daļām), to skaitā arī reģionālajām struktūrvienībām – nodaļām un to birojiem. Minētais e-pasts izmantojams, ja nepieciešams metodisks skaidrojums, viedoklis, komentārs par MD kompetencē esošiem jautājumiem. Piemēram: ◦ Par zemes kadastrālās uzmērīšanas procesu pilnveidi; ◦ Sniedzot atbalstu Dienesta nodarbinātājiem zemes kadastrālās uzmērīšanas metodikas jautājumos; ◦ Iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādes procesos;u.t.t. Ņemot vērā minēto, arī nodaļu ZKU jomas speciālistiem lūgums izmantot šo e-pastu, ja nepieciešams Mērniecības daļas viedoklis vai konsultācija par konkrēta pasūtījuma izpildi. Tādejādi būs iespējams nodrošināt operatīvu atbildes sagatavošanu, jo minēto e-pastu izmanto visi Mērniecības daļas darbinieki.

krievu

Для отдела землеустройства кадастрового отдела создано электронное письмо для внутреннего пользования md@vzd.gov.lv - для связи с другими структурными подразделениями (отделами, частями), включая региональные структурные подразделения - отделы и их офисы. Указанный адрес электронной почты можно использовать, если требуется методологическое объяснение, мнение, комментарии по вопросам, входящим в компетенцию МД. Например: ◦ О совершенствовании процессов земельно-кадастровой съемки; Support Оказание поддержки работникам Службы в вопросах методологии земельно-кадастровой съемки; ◦ Процессы разработки внутренних и внешних нормативных актов и др. Ввиду вышесказанного, специалисты отдела ЗКУ также просят использовать это электронное письмо, если требуется мнение геодезического отдела или консультация по выполнению конкретного заказа. Таким образом, можно будет обеспечить оперативную подготовку ответа, так как указанная электронная почта используется всеми сотрудниками геодезического отдела.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)