latviešu

Normatīvajos aktos nav paredzēta situācija, ka gadījumā, ja zemes robežu plānā aprēķinātā platība (juridiskā platība) būtiski atšķiras no zemes vienības grafiskās platības, jāsagatavo atteikums zemes robežu plāna sagatavošanai uz arhīva dokumentu pamata vai jāsagatavo atteikums zemes vienības datu aktualizācijai, gadījumā, ja mērnieks iesniedz kamerāli pārzīmētu plānu. Kadastra departamenta ieskatā šādos gadījumos ir jāsagatavo vēstule kadastra subjektam, kurā jāiekļauj informācija, ka lai zemes robežu plānā tiktu attēlota zemes vienības patiesā platība kadastra subjektam jāvēršas pie zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā sertificētas personas zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas veikšanai. Konkrētajā gadījumā jāinformē, ka dokumentos (ZKU lietā) ietverta pretrunīga informācija par zemes vienības kopējo platību un lietošanas veidu kopsummu. Pamatā visos gadījumos pēc iespējas būtu jāatsaucas uz pretrunīgo informāciju dokumentos (ja tas ir iespējams), nevis uz juridiskās un grafiskās platības atšķirībām, jo nav zināms, kāda platība zemes vienībai būs pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.

krievu

Законодательством не предусмотрено, что в случае, если площадь, рассчитанная в плане земельной границы (правовая зона), значительно отличается от графической площади земельной единицы, следует подготовить отказ в подготовке плана земельной границы на основе архивных документов или отказ в обновлении данных о земельной единице. план, нарисованный камерой. В таких случаях, по мнению Кадастрового департамента, должно быть подготовлено письмо для кадастрового субъекта, в котором должна быть указана информация о том, что кадастровый объект должен применяться к лицу, сертифицированному в области кадастровой съемки, для кадастровой съемки земли. В данном случае следует отметить, что документы (случай ZKU) содержат противоречивую информацию об общей площади единицы земли и общем объеме использования.В принципе, когда это возможно, следует ссылаться на противоречивую информацию в документах (где это возможно), а не на различия в юридической и графической области, поскольку неизвестно, какой будет единица земли после кадастровой съемки земли.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)