latviešu

Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 7.punktam, katru būvi uzmēra un klasificē kā atsevišķu objektu, izmantojot būvju klasifikācijā noteikto būvju iedalījumu ēkās un inženierbūvēs. Šo pašu noteikumu 6. punktā ir norādīts kādas būves kadastrāli neuzmēra – neveic būvju kadastrālo uzmērīšanu. Siltumnīcas un nojumes kā ēkas ir noteiktas Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumos Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 171.2.1. apakšpunktam mērnieks uzmēra ēkas un ēku daļas, ko attēlo situācijas plānā. Ņemot vērā, ka zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu ietvaros ir uzmērāmas visas ēkas bez izņēmuma – kadastrāli uzmērāmas ēkas – tātad, ievērojot būvju klasifikāciju un to, ka katru būvi klasificē kā atsevišķu objektu, arī siltumnīcas un nojumes, līdz ar to tās attēlojamas zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentos.

krievu

Согласно пункту 7 правил Кабинета министров от 10 января 2012 года № 48 «Правила о кадастровой съемке зданий» каждое здание измеряется и классифицируется как отдельный объект, используя разделение зданий на здания и инженерные сооружения, указанные в классификации здания. В пункте 6 этого же постановления указано, какие строения не являются кадастровыми - кадастровая съемка построек не проводится. Теплицы и навесы как постройки указаны в правилах Кабинета Министров от 12 июня 2018 года. 326 «Положение о классификации зданий». В соответствии с Регламентом Кабинета Министров от 27 декабря 2011 года «Положение о земельно-кадастровом исследовании» 171.2.1. Сюрвейер обмеряет здания и части построек, изображенные на ситуационном плане.Учитывая, что все без исключения постройки - кадастровые постройки - могут быть обследованы в рамках земельно-кадастровых изысканий, таким образом, с учетом классификации зданий и того факта, что каждое здание классифицируется как отдельный объект, включая теплицы и навесы, они показаны в документах земельно-кадастровой съемки.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)