latviešu

Labdien! Izskatot aprakstīto situāciju, norādām, ka pārrakstīšanās kļūdu šajā gadījumā nevar klasificēt kā robežu vai koordinātu neatbilstību. Ņemot vērā to, ka atbilstoši MK noteikumiem Nr.1019 apsekošanas aktā apraksta tika konstatēto, tad ar šāda fakta norādīšanu apsekošanas akta atzinumā vien nepietiks. Atbilstoši Noteikumiem par jebkādām izmaiņām ir atsevišķi sastādāmi dokumenti atbilstoši situācijai - atjaunošanas akts vai neatbilstības gadījumā - atzinums par robežas neatbilstību un neatbilstības novēršanas akts. Ievērojot to, ka dokuments par pārrakstīšanās kļūdas labošanu šobrīd Noteikumos nav paredzēts, tad šādas situācijas aprakstu varētu iekļaut Atzinumā par robežas neatbilstību. Konkrētajā gadījumā, sastādot atzinumu par robežas neatbilstību, skaidri jānorāda, ka tā ir pārrakstīšanās kļūda dokumentā, kā arī savus secinājumus par konstatēto un veicamajiem labojumiem. Ņemot vērā to, ka konkrētajā gadījumā šī nav klasificējama kā robežu vai koordinātu neatbilstība un to, ka šajā gadījumā tiek veikta pirmreizējā mērniecība, neatbilstības novēršana nebūtu jāveic.

krievu

Добрый день! Рассматривая описанную ситуацию, отметим, что канцелярскую ошибку в данном случае нельзя классифицировать как несовпадение границ или координат. С учетом того, что в соответствии с правилами Кабинета министров № 1019 описание в протоколе освидетельствования установлено, то одного указания такого факта в заключении протокола обследования недостаточно. Согласно Положению о любых изменениях, в зависимости от ситуации должны быть составлены отдельные документы - акт о продлении или в случае несоответствия - заключение о несоблюдении границы и акт об устранении несоответствия. Учитывая, что документ об исправлении опечатки в настоящее время в Регламенте не предусмотрен, описание такой ситуации может быть включено в Заключение о несоблюдении границы. В данном случае при составлении заключения о несоблюдении границы необходимо четко указать, что это опечатка в документе, а также свои выводы о сделанных выводах и исправлениях.Учитывая, что это не квалифицируется как несоответствие границ или координат в конкретном случае и что это первый раз, когда съемка проводится, никаких расхождений делать не следует.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)