latviešu

Labdien, Lūgums atbildēt uz jautājumu par priekšizpētes procesā konstatētu drukas kļūdu uz pierobežnieka plāna esošajā koordinātu sarakstā. Uzmērot autoceļu P62 z.v. 56460090215 (nav iepriekš noteikta), konstatēts, ka pierobežnieka 56460090161 plāns izgatavots pirmais (pirmais instrumentāli uzmērīts) un viss atbilst, vēlāk izgatavots otra pierobežnieka 56460090169 zemes robežu plāns ( instrumentāli uzmērīts vēlāk), kurā koordināte kopīgajam robežpunktam Nr. 11 noradīta precīzi ar 1 metra kļūdu. Izvērtējot z.v. 56460090169 uzmērīšanas materiālus, gan uzmērīšanas abrisu, veiktos mērījumus, gan malu garumus plānos, viss atbilst ar pirmā pierobežnieka noteikto robežpunktu Nr. 11. Secināms, ka veidojot z.v. 56460090169 koordinātu sarakstu pieļauta drukas kļūda. Vai šajā situācijā būtu pieļaujams konstatēto īsi aprakstīt Apsekošanas akta Atzinumā vai jāgatavo neatbilstības dokumenti. Ja jāgatavo - vai šī situācija skaitāma kā koordinātu neatbilstība vai kā robežu neatbilstība (jo robežu neatbilstības gadījumā veicot pirmreizējo uzmērīšanu visām pusēm arī jāparaksta robežas neatbilstības novēršanas akts, taču pierobežnieki nav ieradušies uz apsekošanu). Pielikumā zemes vienību uzmērīšanas lietas un kadastra informācija.

krievu

Добрый день, Пожалуйста, ответьте на вопрос о типографской ошибке, обнаруженной в процессе технико-экономического обоснования в списке координат на плане границ. Измерьте дорогу Р62 з.в. 56460090215 (ранее не указано) было установлено, что план пограничника 56460090161 был составлен первым (сначала измерен инструментально) и все соответствует, позже был составлен план границы участка земли второго пограничника 56460090169 (измерен инструментально позже), в г. которая координата для общей точки границы нет. 11 указано с погрешностью в 1 метр. При оценке з.в. 56460090169 материалы съемки, как сток, сделанные измерения, так и длины кромок на планах, все соответствуют граничной точке № 11. Можно сделать вывод, что при формировании з.в. 56460090169 Ошибка в списке координат. Можно ли в этой ситуации кратко описать результаты в Заключении Закона об обследовании или подготовить документы о несоответствии.Если необходимо подготовиться - можно ли эту ситуацию засчитать как несоответствие координат или несоответствие границ (потому что в случае несоответствия границ при первом осмотре все стороны также должны подписать акт о предотвращении несоответствия границ, но пограничники не явились на встречу) опрос). Прилагаются файлы обследования земельных участков и кадастровая информация.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)